در ادامه مبارزه با مفاسد اقتصادی در استان، مدیرکل امور شهری استانداری لرستان دستگیر شد. به گزارش قلم لر، ظهر امروز سیاوش سپهوند "مدیرکل امور شهری استانداری" نیز توسط دستگاه‌های امنیتی به اتهام مفاسد مالی و اقتصادی دستگیر و بازداشت شد.

در ادامه مبارزه با مفاسد اقتصادی در استان، مدیرکل امور شهری و سرپرست دفتر فنی استانداری دستگیر شدند.

به گزارش قلم لر، ظهر امروز سیاوش سپهوند “مدیرکل امور شهری استانداری” نیز توسط دستگاه‌های امنیتی به اتهام مفاسد مالی و اقتصادی دستگیر و بازداشت شد.

قابل‌ذکر است معاون عمرانی استاندار نیز دستگیر و در بازداشت به سر می‌برد.

 

معاون استاندار لرستان دستگیر شد

 

همچنین ببینید :
دستگیری باند حرفه‌ای سرقت در آزادراه خرم‌زال