معاون عمرانی استاندار لرستان دستگیر شد. به گزارش صاحب قلم لرستان، صبح امروز معاون عمرانی استاندار لرستان به اتهام فساد مالی دستگیر و بازداشت شد.

معاون عمرانی استاندار لرستان دستگیر شد.

به گزارش صاحب قلم لرستان، صبح امروز معاون عمرانی استاندار لرستان به اتهام فساد مالی دستگیر و بازداشت شد.

در هفته‌های گذشته ۴ عضو شواری شهر الشتر، شهردار الشتر، یکی از اعضای شورای شهر بروجرد و شهردار سابق ازنا نیز به اتهام فساد مالی دستگیر شدند.

همچنین ببینید :
عضو شورای شهر خرم‌آباد: مخالف وجود شورای شهر هستم!