مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان طی حکمی اعظم روانشاد را به سمت ریاست گروه امور فرهنگی، مطبوعات و رسانه این اداره کل منصوب کرد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان طی حکمی اعظم روانشاد را به سمت ریاست گروه امور فرهنگی، مطبوعات و رسانه این اداره کل منصوب کرد.
به گزارش پایگاه خبری قلم لر، احمدحسین فتایی با صدور حکمی اعظم روانشاد را به سمت ریاست گروه امور فرهنگی، مطبوعات و رسانه ( اداره امور فرهنگی ) این اداره کل منصوب کرد.

در بخشی از این حکم آمده : امید است در سایه الطاف ایزد منان و با تکیه بر تجارب گذشته در تعاملی سازنده با اصحاب فرهنگ و رسانه لرستان، زمینه توسعه فرهنگی استان را فراهم آورید.

اعظم روانشاد دانش آموخته دکترای جامعه شناسی است که پیش از این سمتهایی همچون کارشناس روابط عمومی، مسئول روابط عمومی و کارشناس فرهنگی اداره کل، ریاست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خرم آباد و معاونت مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر وابسته به این اداره کل را بر عهده داشته است.

خبر: سجاد شفیعی

همچنین ببینید :
سرپرست جدید شبکه بهداشت و درمان بروجرد منصوب شد