جمع‌بندی برخی مهم‌ترین دیدگاههای ارائه شده در خصوص محیط زیست لرستان که در گروه تحلیل مورد بحث قرار گرفت، به شرح ذیل اعلام می شود.

جمع‌بندی برخی مهم‌ترین دیدگاههای ارائه شده در خصوص محیط زیست لرستان که در گروه تحلیل مورد بحث قرار گرفت، به شرح ذیل اعلام می شود.

۱ـ موضوع محیط‌زیست لرستان یک موضوع مهم است؛ در این حوزه بایستی برنامه‌محور بود.
در این حوزه بایستی مطالبه‌گری را تقویت کرد.
لرستان تنوع زیستی گیاهی و جانوری بالایی دارد. این یک ظرفیت و پتانسیل است.

مجمع نمایندگان استان لرستان نیز در این عرصه بایستی برنامه‌محور و مطالبه‌گر باشد.

۲ـ رسانه آگاه، کنشگر و مطالبه‌گر از اجزای مهم تقویت صیانت از محیط‌زیست استان لرستان است.

همچنین مشارکت مردم و سطح آگاهی عمومی در رابطه با مسئولیت‌پذیری زیست‌محیطی را بایستی گسترش داد.

۳ـ در زمینه محیط‌زیست استان لرستان نیاز است فرهنگ‌سازی بیشتری صورت گیرد؛ نیاز است همکاریهای بین رسانه‌ها، تشکل‌های محیط‌زیست استان و سازمان محیط‌زیست استان تقویت شود.

ضرورت دارد از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی نیز بیش از پیش، بهره‌گیری شود.

۴ـ مشارکت مردم در حفظ‌ محیط‌زیست استان را باید گسترش داد؛ ضرورت دارد پیگیری‌های بیشتری برای جذب کمک‌های ملی و بین‌المللی صورت گیرد.

۵ـ بهره‌برداری بیش از حد از پوشش گیاهی استان به هر علتی که انجام شود خودش باعث انقراض بسیاری از گونه‌های زیستی گیاهی استان می‌شود. چرای بدون رویه و بدون کنترل و مدیریت، یک خطر جدی برای تنوع زیستی گیاهی استان لرستان است.

در این زمینه ضرورت دارد اداره کل محیط زیست استان لرستان و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان، همکاریهای خود را توسعه بدهند.

بین مرتع و دام باید یک تعادل و تناسب وجود داشته باشد. می‌بایست یک توجه جدی نیز نسبت به احیای برخی گونه‌های گیاهی در استان داشت.

۶ـ ما می‌دانیم که لرستان دارای سرمایه تنوع زیستی گیاهی و جانوری است؛ اما چقدر؟ ضرورت دارد یک روش کارآمد جمع‌آوری اطلاعات در این زمینه تهیه شده و سپس یک بانک اطلاعاتی دقیق، جامع و مستند از تنوع زیستی گیاهی و جانوری استان لرستان تشکیل شود.

روش‌های گردآوری اطلاعات دقیق مربوط به تنوع زیستی گیاهی و جانوری استان لرستان باید از نوع روش‌های علمی باشند و نتایج گرد‌آوری اطلاعات و داده‌ها نیز منتشر شوند. ما باید در زمینه مطالعات علمی در این حوزه، حرف برای گفتن داشته باشیم.

اطلاعات مربوط به تنوع زیستی گیاهی و جانوری استان بایستی مدام به‌روز شوند.
مدیریت حیات وحش یک مدیریت کاملاً علمی است.

یکی از جدی‌ترین ضعف‌های ما در استان، کمبود یا ضعف در روش‌ها، فرایندها و اطلاعات پایه برای مدیریت و حفاظت پایدار از سرمایه‌های زیستی گیاهی و جانوری استان است.

۷ـ مهم‌ترین گونه درختی استان لرستان بلوط است؛
ضرورت دارد طرح گردشگری زاگرس براساس طبیعت‌گردی با اجماع نمایندگان استان لرستان پیگیری و اجرایی شود.

زاگرس می‌تواند اشتغالزا و درآمدزا باشد به شرطی که یک برنامه درازمدت پایدار براساس شاخص توسعه پایدار برای آن تهیه کرد.

به نظر می‌رسد از تجربیات دیگر استانها همچون استان اصفهان بایستی در این زمینه استفاده کرد.

گردشگری از طبیعت‌گردی مسئولانه و جنگل‌داری می‌توانند برای لرستان، اشتغالزا و درآمدزا بشوند.

✍️ شهرام شرفی