سرپرست  شرکت گاز استان لرستان گفت: پروژه گاز رسانی به ۳۰۱ روستا در دستور کار قرار گرفته که  گاز رسانی به این تعداد روستا، تا پایان امسال عملیاتی خواهد شد.

سرپرست  شرکت گاز استان لرستان گفت: پروژه گاز رسانی به ۳۰۱ روستا در دستور کار قرار گرفته که  گاز رسانی به این تعداد روستا، تا پایان امسال عملیاتی خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری قلم لر، کرم گودرزی افزود: با اجرای این طرح گازرسانی تا پایان امسال ۱۵۰۰۰ خانوار روستایی استان از نعمت گاز بهره‌مند می‌شوند.

 گودرزی افزود:  از مجموع ۲ هزار و ۳۵۴ روستای واجد شرایط گازرسانی استان یکهزار و ۷۰۹ روستا از این خدمت برخوردار هستند که ضریب نفوذ آن بیش از ۸۷  درصد است.

وی بیان کرد: با بهره برداری از طرحهای گازرسانی ۳۰۱ به  روستا، ضریب نفوذ گازرسانی روستای  در استان لرستان به بیش از۸۹ درصد ارتقا می دهد.

سرپرست  شرکت گاز استان لرستان عنوان کرد:  بررسی و مطالعات گازرسانی به ۱۷۹ روستا نیز انجام و مقدمات پیمان سپاری آن انجام شده که با تحقق این برنامه ریزی در سال ۱۴۰۱ ضریب بهره مندی روستاهای استان به بیش از ۹۸ درصد ارتقا خواهد یافت.

گودرزی در بخش دیگری از صحبت هایش به  گاز رسانی به صنایع لرستان اشاره کرد و گفت: در این رابطه بیش از ۱۲۹ پروژه در استان پیش بینی شده و  تلاش بر این است که همه این پروژه‌ها را تا پایان امسال به اتمام برسانیم.

وی ادامه داد: زیرساخت‌ها خوبی در استان وجود دارد و از همین حیث هیچ گونه محدودیتی برای گاز رسانی به صنایع در استان وجود نخواهد داشت.

همچنین ببینید :
ابلاغ بخشنامه دستمزد سال 1400 کارگران مشمول قانون کار