دندان‌پزشکان بخش ارزشمندی از جامعه پزشکی هستند زیرا با کارهایشان لبخند را بر لب ما می آورند.

دندان‌پزشکان بخش ارزشمندی از جامعه پزشکی هستند زیرا با کارهایشان لبخند را بر لب ما می آورند.

قبل از انقلاب اسلامی ایران روز دندانپزشک, ۲۴ دی ماه بود اما پس از انقلاب و با تصویب طرح تربیت بهداشتکاران دهان ودندان در ۲۳ فروردین سال ۱۳۶۰, برای افزایش میزان سلامت و بهداشت دهان و دندان, ۲۳ فروردین را روز دندانپزشک نام گذاری کرده اند.بیش از ۷۰ سال است که رشته یا همان شغل دندانپزشکی وارد ایران شده هاست. در سال ۱۳۰۰ هجری شمسی فقط سه نفر دندانپزشک در شهر تهران وجود داشت.
انجمن دندانپزشکی آمریکا و فدراسیون بین المللی دندانپزشکی FDI، روز ۱۲ سپتامبر را به عنوان «روز جهانی بهداشت دهان و دندان» انتخاب کرده اند و روز ۹ فوریه نیز بعنوان روز جهانی دندانپزشک نام گذاری شده است.

روز دندانپزشک در کشور های مختلف
روز دندانپزشک در کشورهای دنیا متفاوت است به طور مثال آمریکا روز ۶ مارس را روز دندانپزشک در نظر گرفته است و ماه فوریه را به عنوان ماه بهداشت دهان و دندان کودکان نامگذاری کرده است. همچنین انجمن دندانپزشکی امریکا به همراه فدراسیون بین المللی دندانپزشکی FDI تاریخ ۱۲ سپتامبر را روز جهانی بهداشت دهان و دندان انتخاب و ناگذاری کرده اند . روز ۹ فوریه روز جهانی دندانپزشک نامگذاری شده است.

همچنین ببینید :
کمبود خوابگاه دخترانه نداریم / به دنبال تجمیع خوابگاه‌های دانشجویی در مجتمع کمالوند هستیم