کووئید 19 این روزها یک چالش بی سابقه است، موضوعی که جامعه جهانی را درگیر کرده اما با همبستگی می توان با آن مقابله کرد.

کووئید ۱۹ این روزها یک چالش بی سابقه است، موضوعی که جامعه جهانی را درگیر کرده اما با همبستگی می توان با آن مقابله کرد.

این بیماری همه گیر تمام سطوح جامعه را تحت تأثیر قرار داده است و در این میان افراد زیادی متضرر شده اند. آسیب این بیماری در بخش گردشگری به شکل ویژه تبدیل شده و طبق آمار سازمان جهانی گردشگری(UNWTO) بیش از ۸۰ درصد شرکت های کوچک و بزرگ فعال در این زمینه معیشت شان دچار اختلال شده است. این روزها محدودیت سفر به شکل جزئی و کامل در سراسر جهان به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کورونا از جانب سازمان بهداشت جهانی (WHO) به عنوان یک موضوع نگران کننده اصلی اتخاذ شده که همچنان ادامه دارد. تعهد در زمینه گردشگری از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در این برهه حساس افراد فعال در این زمینه باید بدانند که همواره مردم و سلامت زیستن آنها در رأس هرم قرار دارد! اهمیت همبستگی مسئولین فعال، چه در زمینه گردشگری گروهی چه در زمینه گردشگری انفرادی اهمیت بسزائی در به حداقل رساندن گسترش ویروس کورونا و نقش کلیدی در کنترل آن دارد. در این صنعت مهم که بخش عظیمی از اقتصاد هر کشور را شامل می شود، احساس مسئولیت اهمیت ویژه ای دارد متأسفانه این روزها در صفحات مجازیِ گروه های گردشگری پست هایی با مضمون های جالب دیده می شود که در آن گروه های فعال در این زمینه با برگزاری جلساتی با موضوع “در شرایط کنونی چگونه میتوان به فعالیت های گردشگری ادامه داد” به تعهد و مسئولیت اصلی شان در زمینه گردشگری پشت کرده و خود عاملی برای ایجاد دورهمی های کوچک درمکان هایی می شوند، که برای حفظ سلامت ممنوع اعلام شده اند! آیا بهتر نیست بجای تجمع در مکان هایی که هیچ ربطی به گردشگری ندارند تمامی فعالیت های انفرادی و گروهی مخفیانه خود را تا پایان تاریخ احتمالی اعلام شده از سوی سازمان بهداشت جهانی به تعویق بیندازند و با شرکت در همبستگی جهانی فراموش نکنند در گردشگری” اولویت مردم هستند ” و شعار در خانه بمانیم به این معناست که :

همه ی ما می توانیم در آینده با جسمی سالم و خیالی آسوده سفر کنیم.

شاید بهتر آن باشد که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان در طول سال با برگزاری دوره های آموزشی، مدیران و مسئولین گردشگری را توجیه کرده و یادآور شود که در هیچ دورهمی خصوصی نمی توان تصمیمات جهانی برای پیشبرد اهداف گرفت. شاید منطقی تر آن باشد که در انتخاب مدیران ارشد فعال در این صنعت مهم، توجه و دقت بیشتری به خرج دهند چرا که افراد منتخب باید مسئولیت پذیر و آگاه باشند.

ایرن خزائی