جهت تكميل بانك اطلاعات، لطفاً موارد ثبت نشده را در قسمت «ارتباط با ما» اطلاع دهيد (به‌روزرساني در: فروردین ماه ۱۳۹۸) نام اداره يا شركت روابط عمومي تلفن همراه ۱ استانداري لرستان فاطمه ایرانی ۳۳۱۹۱۱۴۸ ۲ دفتر نماینده ولی‌فقیه در لرستان ۳۳۳۰۷۴۸۴ ۳ فرمانداري خرم‌آباد رضا طولابی ۳۳۳۸۰۸۱ ۴ شهرداري خرم‌آباد روزیه سردار نژاد ۳۳۳۱۶۰۲۵ […]

جهت تكميل بانك اطلاعات، لطفاً موارد ثبت نشده را در قسمت «ارتباط با ما» اطلاع دهيد (به‌روزرساني در: فروردین ماه ۱۳۹۸)

نام اداره يا شركت روابط عمومي تلفن همراه
۱ استانداري لرستان فاطمه ایرانی ۳۳۱۹۱۱۴۸
۲ دفتر نماینده ولی‌فقیه در لرستان ۳۳۳۰۷۴۸۴
۳ فرمانداري خرم‌آباد رضا طولابی ۳۳۳۸۰۸۱
۴ شهرداري خرم‌آباد روزیه سردار نژاد ۳۳۳۱۶۰۲۵
۵ آموزش‌وپرورش لرستان صیاد درگاه پور ۳۳۴۰۳۰۹۸  ۰۹۱۶۹۷۶۶۲۴۵
۶ شركت مخابرات لرستان محمدمهدي ايماني‌پور ۳۳۲۲۱۴۶۵-۷ ۰۹۱۶۸۹۶۰۰۶۰
۷  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان لرستان  علی کاکولوند ۳۳۲۲۸۹۰۹  ۰۹۱۲۰۹۸۱۲۵۶
۸ شركت نفت لرستان مهدي حسنوند ۳۳۳۱۹۰۶۷ ۰۹۱۶۶۶۳۴۰۲۸
۹ شركت گاز لرستان علی علم ۳۳۲۰۷۱۹۰ ۰۹۱۶۳۶۱۰۴۲۴
۱۰ شركت‌ آب‌‌ و‌ فاضلاب‌ شهري‌ لرستان مهدي بابايي‌پور ۳۳۲۱۵۷۶۸ ۰۹۱۶۳۶۳۳۳۶۵
۱۱ آب‌ و‌ فاضلاب روستايي لرستان كيومرث حسن‌نژاد ۳۳۲۳۵۴۰۴ ۰۹۱۶۳۶۹۱۲۲۶
۱۲ جهاد كشاورزي لرستان حامد حقانی  ۳۳۲۰۷۵۶۳ ۰۹۱۶۶۶۷۲۲۴۰
۱۳ نيروي انتظامي لرستان علي دادور ۲۱۸۲۴۸۴ ۰۹۱۶۶۶۹۳۰۷۲
۱۴ شوراي‌ مبارزه‌ با‌ مواد‌ مخدر‌ لرستان  رحمتی ۳۳۲۴۰۹۵۶ ۰۹۱۶۸۷۶۱۳۰۷
۱۵ صدا و سيماي مركز لرستان مهرداد رحمتي ۳۳۲۰۸۰۰۳
۱۶ اتاق بازرگاني خرم‌آباد امین آزادبخت ۳۳۲۲۷۹۲۹  ۰۹۱۶۹۶۱۲۲۳۵
۱۷ بانك‌ ملي لرستان مهرداد عطاري ۳۳۳۱۳۲۴۶
۱۸ بانك توسعه تعاون لرستان مریم والیزاده مرادی ۳۳۳۳۶۵۸۳ ۰۹۱۶۶۵۹۰۵۵۲
۱۹ بانك ملت لرستان محسن گودرزي ۳۳۴۳۱۸۸۷ ۰۹۳۰۸۴۷۱۳۸۵
۲۰ مديريت درمان تامين اجتماعي فتح‌الله حسيني ۳۳۴۳۲۶۴۲ ۰۹۱۶۳۶۷۹۷۰۱
۲۱ تعزيرات حكومتي لرستان پروانه عبدالهي  ۳۳۳۲۵۰۵۸
۲۲ شوراي شهر خرم‌آباد  مصيب فرزامي ۳۳۲۰۱۶۴۲  ۰۹۱۶۶۶۱۸۱۵۲
۲۳ راه و شهرسازي لرستان  امیر شاهیوند ۳۳۲۰۷۳۳۰ ۰۹۱۶۸۸۸۱۱۲۸
۲۴ تعاون، کار و رفاه اجتماعي لرستان مهدي آل‌كثير ۳۳۲۲۳۱۸۱ ۰۹۱۶۹۵۹۰۶۲۶
۲۵ فرهنگ و ارشاد اسلامي لرستان  سجاد شفیعی ۳۳۲۲۹۴۸۵  ۰۹۱۶۱۵۹۸۶۲۰
۲۶ ورزش و جوانان لرستان سید حامد رجایی ۳۳۳۱۱۸۲۵
۲۷ ميراث فرهنگي لرستان يعقوب دالوند ۳۳۲۴۳۶۷۰ ۰۹۱۶۳۶۹۷۵۹۶
۲۸ دادگستري لرستان علي سبزواري ۳۳۳۰۰۵۷۷ ۰۹۱۲۴۳۴۴۷۵۲
۲۹ ثبت احوال لرستان حجت اعتماديان ۳۳۲۲۱۳۷۷ ۰۹۱۶۶۶۳۴۳۵۴
۳۰ ثبت اسناد و املاك لرستان حسين ذكايي ۳۳۲۴۱۳۶۴ ۰۹۱۶۳۶۷۰۷۲۸
۳۱ بنياد مسكن لرستان امیر ارشادی ۳۳۲۲۱۰۶۱
۳۲ شركت آب منطقه‌اي لرستان شیدا برمه زیار ۳۳۲۳۱۴۷۲
۳۳ صنعت، معدن و تجارت ايرج دريكوند ۳۳۲۰۴۷۲۱ ۰۹۳۷۸۴۳۷۱۱۷
۳۴ نوسازي مدارس لرستان بيرانوند ۳۳۲۲۲۱۷۷
۳۵ حج و زيارت لرستان رضا بهرامي ۳۳۲۳۸۴۶۰ ۰۹۱۶۶۶۹۹۱۲۱
۳۶ دانشگاه لرستان شهرام شرفی ۳۳۱۲۰۱۰۱  ۰۹۱۶۳۹۷۱۵۴۲
۳۷ دانشگاه علوم پزشكي لرستان عبدالرضا شهبازی ۳۳۳۰۲۰۳۳ ۰۹۱۶۳۶۱۱۶۴۹
۳۸ دانشگاه آزاد اسلامي خرم‌آباد قادري ۳۳۱۲۰۰۲۷ ۰۹۱۶۸۵۶۷۴۵۲
۳۹ دخانيات لرستان علي‌مردان آزادبخت ۳۳۲۰۸۰۶۴ ۰۹۱۶۹۵۵۶۶۳۱
۴۰ دانشگاه پيام نور بهزاد ولي‌زاده ۳۳۳۵۱۱۳۵ ۰۹۱۶۷۱۸۴۸۱۸
۴۱ بنياد شهيد و امور ايثارگران اسماعيل صارميان ۳۳۲۳۲۸۵۶ ۰۹۱۶۹۶۹۲۱۴۰
۴۲ محيط زيست لرستان محمد نبی حسنوند ۳۳۲۰۷۵۶۹  ۰۹۱۶۳۶۱۷۹۸۸
۴۳ تامين اجتماعي لرستان حجت آرين ۳۳۳۱۹۷۷۱ ۰۹۱۶۳۶۷۹۹۴۳
۴۴ بيمه ايران اردشير لرستاني ۳۳۴۳۳۱۱۹ ۰۹۱۶۳۶۳۶۷۵۴
۴۵ اداره كل بیمه سلامت لرستان بهروز سبزي ۳۳۳۱۶۸۰۱ ۰۹۱۶۶۶۷۱۸۰۴
۴۶ دامپزشكي لرستان محمدرضا ساكي ۳۳۲۴۲۲۱۸ ۰۹۱۶۶۶۳۳۶۹۱
۴۷ انتقال خون لرستان مرضیه امانی ۳۳۲۳۳۹۳۱ ۰۹۱۶۷۴۹۳۱۰۰
۴۸ پزشكي قانوني لرستان رويا بهرامي ۳۳۲۴۲۵۱۶
۴۹ بانك مسكن لرستان حسن اميري ۳۳۳۳۴۷۲۱
۵۰ هلال‌ احمر لرستان محمدرضا نادری ۳۳۳۱۵۲۲۳ ۰۹۱۶۳۶۱۵۳۱۴
۵۱ بانك كشاورزي لرستان فيروز بهاروند ۳۳۳۲۹۰۶۲ ۰۹۱۶۳۶۷۵۳۷۲
۵۲ كميته امداد امام خميني (ره) بهنام فروتن ۳۳۳۲۵۳۳۵ ۰۹۱۶۳۶۱۲۳۶۷
۵۳ بهزيستي لرستان الهام انوري ۳۳۲۲۳۶۷۷
۵۴ فني و حرفه‌اي لرستان  مجتبی مرادیانی چگنی ۳۳۲۱۵۰۳۰ ۰۹۳۸۳۷۳۷۲۵۳
۵۵ سازمان زندان‌ها لرستان امين عباسيان ۳۳۳۲۶۲۸۳ ۰۹۱۶۱۶۱۱۸۶۸
۵۶ استاندارد‌ و‌ تحقيقات‌ صنعتي‌ سارا هدايت ۳۳۲۱۹۲۷۷
 ۵۷ همياري شهرداي‌هاي لرستان حميد فولادوند ۳۳۲۲۰۰۰۳ ۰۹۱۶۱۶۱۰۵۰۹
۵۸ اداره كل پست لرستان بهروز احمدنژاد ۳۳۳۲۲۷۰۷
۵۹ اتاق اصناف لرستان شهرام كاظمي‌ذهابي
 ۶۰  ستاد اقامه نماز استان  مازیار لطیفیان  ۳۳۳۲۶۰۲۰  ۰۹۱۶۶۶۷۷۶۴۳
۶۱ هواشناسي لرستان حميد بهاروند‌احمدي ۳۳۴۰۰۹۶۵ ۰۹۳۶۰۲۱۱۷۳۰
۶۲ حمل‌و‌نقل‌ و‌ پايانه‌هاي‌ لرستان خانم راد ۳۳۴۰۷۳۴۵
۶۳ فرودگاه خرم‌آباد مهرداد دلفان ۳۳۴۳۹۹۰۵ ۰۹۱۶۹۸۰۹۲۵۱
۶۴ اقتصاد‌ و‌ دارايي‌ لرستان غريب بيرانوند ۳۳۲۰۲۹۰۲ ۰۹۱۶۸۵۵۰۸۹۵
۶۵ امور مالياتي لرستان شیرزاد بسطامی ۳۳۳۲۲۳۱۱ ۰۹۳۵۹۱۲۸۶۹۸
۶۶ گمرك لرستان محمد حسن شعبانی ۳۳۴۰۴۲۰۲ ۰۹۱۶۶۶۰۹۶۰۲
۶۷ ديوان محاسبات لرستان حميدرضا دالوند ۳۳۳۱۲۹۶۲ ۰۹۱۶۳۶۹۰۷۳۰
۶۸ آتش‌نشاني‌ و‌ خدمات‌ ايمني‌ خرم‌آباد سيد علي شاهرخي ۳۳۲۶۴۸۱۴  ۰۹۱۶۵۶۱۵۸۱۱
۶۹ بانك صادرات لرستان حميدرضا قاسمي ۳۳۲۰۰۹۴۱ ۰۹۱۶۳۶۰۰۴۴۳
۷۰ دانشگاه‌ علمي‌كاربردي لرستان امين جعفري ۳۳۴۳۲۶۳۱ ۰۹۱۶۹۷۹۷۵۰۳
۷۱ شركت شهرك‌هاي صنعتي لرستان نيما شايان ۳۳۲۲۰۴۷۲  ۰۹۹۰۵۴۴۹۳۸۲
۷۲ منابع طبيعي و آبخيزداري لرستان احسان سهرابی ۳۳۳۲۸۲۱۱  ۰۹۱۶۶۶۰۱۶۵۳
۷۳ شوراي اسلامي استان اسماعيل بهرام‌نژاد ۳۳۲۴۰۰۷۸ ۰۹۱۶۳۹۸۷۳۹۲
۷۴ شركت پگاه لرستان حجت‌الله خسروي ۳۳۴۷۰۶۱۰ ۰۹۱۶۱۶۱۹۲۷۱
۷۵
۷۶ مركز تحقيقات آموزش كشاورزي و منابع طبيعي سيد رحمان سهرابي ۳۳۳۳۲۰۸۰ ۰۹۱۶۶۶۳۸۴۴۲
۷۷ بانك رفاه كارگران لرستان رضا عليشاهي ۳۳۳۲۵۹۹۰ ۰۹۱۶۳۶۱۰۲۳۱
۷۸ بانك تجارت لرستان غلام‌رضا سرلك ۳۳۳۰۳۰۵۳
۷۹ جهاد دانشگاهي لرستان سميرا ملكشاهيان ۳۳۲۱۲۰۰۰
۸۰ شركت پتروشيمي لرستان احد پوركرمي ۳۳۱۹۶۲۲۴
۸۱ اداره کل كتابخانه‌هايعمومی  لرستان میلاد طاهری  ۳۳۲۳۲۱۴۵ ۰۹۱۲۰۸۴۹۵۶۳
۸۲ نيرو انتظامي خرم‌آباد رضا ملكي
۸۳ شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه ۱۲ سيامك كوهگردزاده ۳۳۳۰۳۷۰۰ ۰۹۱۶۹۷۵۱۰۳۹
۸۴ بانك مهر اقتصاد لرستان رضا توسلي ۰۹۱۶۳۶۰۱۳۹۹
۸۵ اوقاف و امور خيريه لرستان محسن رحيمي
۸۶ دانشکده فنی و حرفه ای خرم آباد اعظم معظمی گودرزی ۰۹۳۹۳۹۲۱۳۴۵
 ۸۷ شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه لرستان  روح الدین محمودوند  ۳۳۴۰۴۱۴۵
 ۸۸  اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان  کمال گلمرادی  ۰۹۱۶۹۵۸۸۴۸۹
 ۸۹  اداره کل تبلیغات اسلامی استان لرستان   سجاد مرادی  ۳۳۲۴۰۰۳۷  ۰۹۱۶۹۶۶۹۰۶۰
 ۹۰   اداره کل انتقال خون استان لرستان  مرضیه امانی  ۳۳۲۳۹۹۷۱-۳ ۰۹۱۶۷۴۹۳۱۰۰
 ۹۱  اورژانس  حمزه شجاعی  ۱۱۵ ۰۹۱۶۶۶۹۹۹۶۱
۹۲ شركت توزيع برق لرستان  ۳۳۲۲۸۹۰۹
۹۳ صندوق حمایت از توسعه بخش کشاوزی استان لرستان وحید بیرانوند ۳۳۲۴۳۳۲۰ ۰۹۱۶۳۶۱۲۶۶۸
۹۴ شركت توزيع برق لرستان  ۳۳۲۲۸۹۰۹

منبع: پایگاه خبری یافته