به گزارش قلم لر، در راستای اجرای ماده ۱۸ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوبه ۲۸ آبان سال ۱۳۸۶، جلسه انتخابات داخلی شورای اسلامی شهر خرم آباد برگزار شد.

 ترکیب هیات رئیسه شورای اسلامی شهر خرم‌آباد انتخاب شد.

به گزارش قلم لر، در راستای اجرای ماده ۱۸ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوبه ۲۸ آبان سال ۱۳۸۶، جلسه انتخابات داخلی شورای اسلامی شهر خرم‌آباد برگزار شد.

در سومین سال انتخابات هیات رئیسه دوره پنجم شورای اسلامی شهر خرم‌آباد “علی ماکنعلی” به عنوان رئیس ، “اسماعیل رضایی” نائب رئیس، “مهرداد علیپناه” خزانه دار و “زهرا نظری” به عنوان منشی، انتخاب شدند.

 

 

همچنین ببینید :
مانور چهارمین اقدام فراگیر با هدف تعدیل و تنظیم روشنایی معابر برگزار شد
  • نویسنده : مصیب فرزامی