به همت اداره کل بهزیستی لرستان و شهرداری خرم‌آباد، نمایشگاه دستاورد زنان سرپرست خانوار در خرم‌آباد برپا شد.

به همت اداره کل بهزیستی لرستان و شهرداری خرم‌آباد، نمایشگاه دستاورد زنان سرپرست خانوار در خرم‌آباد برپا شد.

 

همچنین ببینید :
راه اندازی دانشکده پرستاری و مامایی دلفان در دستور کار قرار گرفت
  • نویسنده : مصطفی باقری