با حکم رئیس هیأت مدیره پتروشیمی لرستان ضمن تقدیر از زحمات "سید غلام‌حسن گرشاسبی" در طول سه سال و  چهار ماه در سمت مدیرعاملی پتروشیمی لرستان، محمدرضا توسلی‌زاده مدیرعامل شرکت پتروشیمی لرستان شد.

“محمد رضا توسلی زاده مدیرعامل پتروشیمی لرستان شد”.
به گزارش صاحب قلم لرستان، با حکم رئیس هیأت مدیره پتروشیمی لرستان ضمن تقدیر از زحمات “سید غلام‌حسن گرشاسبی” در طول سه سال و  چهار ماه در سمت مدیرعاملی پتروشیمی لرستان، محمدرضا توسلی‌زاده مدیرعامل شرکت پتروشیمی لرستان شد.
توسلی زاده که در رزومه خود بعنوان رئیس واحد در پتروشیمی مارون، رئیس بهره برداری پتروشیمی لرستان، معاون مجتمع و رئیس مجتمع پتروشیمی لرستان را دارد با انتصاب از طرف محمدحسین مغازه رئیس هیأت مدیره بعنوان مدیرعامل پتروشیمی لرستان انتخاب شد.

 

همچنین ببینید :
ابلاغ بخشنامه دستمزد سال 1400 کارگران مشمول قانون کار