لیست هتل های شهرستان خرم آباد

ردیف نام واحد نام مدیر/مدیرعامل درجه تعداد اتاق تعداد سوییت تعداد تخت نشانی تلفن فکس تصاویر
هتل
۱ تخته ۲و ۳ تخته
۱ هتل رنگین کمان فکوری سه ستاره ۳ ۳۱ ۳ ۸۹ شهدای شرقی – نبش خیابان معلم ۰۶۶-۳۳۳۳۴۸۴۸ ۰۶۶-۳۳۳۳۶۲۵۷ تصاویر
۲ هتل عطر علیرضا عطر  دو ستاره ۱ ۱۱ ۳ ۵۰ جنب مصلی ۰۶۶-
۳۳۲۲۷۰۳۹
۳ هتل شقایق سعید قاسمی دو ستاره ۳ ۲۴ ۱ ۶۲ میدان شقایق ۳ و ۳۳۴۲۵۷۰۱-۰۶۶
۰۹۱۶۳۶۰۶۶۷۲
۰۶۶-۳۳۴۲۵۷۰۲
۴ مهمانسرای سراب کیو محمد رجوعی دو    ستاره ۱ ۱۸ ۲ ۵۰ میدان کیو ۰۶۶-۳۳۲۲۵۶۷۲
۰۹۱۲۷۹۸۸۹۴۱
۰۶۶-۳۳۲۳۸۱۴۰ تصاویر
۵ هتل کارون حسن نیکنام دو ستاره ۶ ۴۰ ۸۶ خیابان شریعتی ۰۶۶-۳۳۳۰۵۴۰۸ ۰۶۶-۳۳۳۰۷۳۸۴ تصاویر
۶ هتل شهرداری خرم آباد پیری دو    ستاره ۲ ۳۸ ۲ ۹۲ پارک شریعتی ۰۶۶-۳۳۳۰۲۲۲۷ ۰۶۶-۳۳۳۱۳۲۲۷
۷ هتل فردیس محمد صادق یاراحمدی دو ستاره ۱ ۷ ۶ سه تخته ۳۳ کیلومتر ۵ جاده الشتر – روبروی پادگان حمزه  ۰۹۱۶۶۶۱۳۳۶۳
۸ هتل ارشیا جبار مشرقی  یک ستاره ۲ ۸ ۴ سه تخته ۳۰ خ ساحلی دریاچه کیو – روبروی میدان ساکی ۰۶۶-۳۳۲۴۰۷۵۵
۰۹۱۶۶۶۱۱۴۱۹
۰۶۶-۳۳۲۴۰۷۵۷
۹ هتل سالیز تیموری – مومنی دو    ستاره ۴ ۲۸ ۸۰ میدان امام- ۲۴ متری کاکاوندی ۰۶۶-۳۳۴۳۰۶۰۸-۱۲
۱۰ هتل کاسین محمد نسایی سه ستاره ۴ یک ۵ تخته ۱۵ بام لرستان – مجتمع علمی تحقیقاتی،اقامتی گردشگری رصدخانه کاسین ۰۶۶-۳۳۲۰۶۰۶۸
۰۹۱۶۷۱۶۲۱۶۹
۰۶۶-۳۳۲۴۲۱۶۲

لیست هتل های شهرستان بروجرد

ردیف نام واحد نام مدیر/مدیرعامل درجه تعداد اتاق تعداد سوییت تعداد تخت نشانی تلفن فکس
۱ تخته ۲و ۳ تخته
۱ هتل زاگرس طیوری چهار ستاره ۲۰ ۱۴ ۸۴ انتهای خ تختی – تپه چقا ۰۶۶-۴۲۵۰۴۹۰۱۰۹۱۶۶۶۲۱۹۲۹ ۰۶۶-۴۲۵۳۰۰۴۰
۲ هتل امیرکبیر حمیدرضا زنگنه سه ستاره ۲ ۱۹ ۳ ۵۱ میدان بهار – ابتدای خیابان شهید باهنر ۰۶۶-۴۲۶۰۸۸۴۸ ۰۶۶-۴۲۶۰۸۸۴۸
۳ هتل پرشین امیر زنگنه دو ستاره ۶ ۴ ۲۰ میدان کوهنورد – ابتدای خ گلدشت ۰۶۶-۴۲۵۱۴۱۰۸۰۹۱۶۶۶۲۰۸۶۲ ۰۶۶-۴۲۵۱۴۱۰۷
۴ هتل استقلال پرویز گودرزی یک ستاره ۶ ۱۴ ۳۴ خ بهار ۰۶۶-۴۲۶۲۳۸۵۸۰۹۱۶۱۶۲۰۱۰۲ ۰۶۶-۴۲۶۲۳۶۱۹
۵ هتل هالیس داوود شیرزادی دو ستاره ۳ ۱۴ ۱ ۴۰ بلوار شهید بهشتی – خیابان بوستان ۰۹۱۶۶۶۲۳۵۸۰ ۰۶۶-۴۲۵۱۶۱۴۸

لیست هتل های شهرستان الیگودرز و ازنا

ردیف نام واحد نام مدیر/مدیرعامل درجه تعداد اتاق تعداد سوییت تعداد تخت نشانی تلفن فکس تصاویر
۱ تخته ۲و ۳ تخته
۱ هتل آسمان یداله گیلانیعلیرضا توکلی یک ستاره ۲ ۴ ۱ ۱۴ الیگودرز – خ امام – روبروی دادگستری ۰۶۶-۴۳۳۴۰۳۲۳۰۹۱۶۱۶۴۱۱۶۲ ۰۶۶-۴۳۳۳۶۸۷۰
۲ مجتمع اقامتی یاس سید نبی میرمرادی دو ستاره ۲ ۸ ۴ ۴۸ کیلومتر ۱ محور ازنا – اراک ۰۶۶-۴۳۴۲۹۰۰۱-۳

۰۹۱۶۱۶۶۴۲۰۵

۰۶۶-۴۳۴۲۹۰۰۴
۳ هتل تخت جمشید احمد صلواتی یک ستاره ۳ ۱۰ ۲۳ الیگودرز – خ ولیعصر شمالی ۰۶۶-۴۳۳۲۳۵۹۹۰۹۱۳۳۷۱۰۱۶۶ ۰۶۶-۴۳۳۳۷۴۲۵
۴ هتل جهانگردی الیگودرز علیزاده یک ستاره ۲۰ ۴۰ الیگودرز – بلوار شرقی – خ شاهد جنوبی ۰۶۶-۴۳۳۲۳۵۹۹۹۱۳۳۷۱۰۱۶۶ ۰۶۶-۴۳۳۲۸۲۲۲

لیست هتل های شهرستان دورود

ردیف نام واحد نام مدیر/مدیرعامل درجه تعداد اتاق تعداد سوییت تعداد تخت نشانی تلفن فکس
۱ تخته ۲و ۳ تخته
۱ هتل ایران زمین مهراب بهلولی سه ستاره ۵ ۲۰ ۶۵ ابتدای ورودی شهر- جنب میدان  ابوالفضل العباس (ع) ۰۶۶-۴۳۲۳۷۴۷۱-۲ ۰۶۶-۴۳۲۳۸۴۳۴
۲ مهمانسرای شهرداری دورود ابوالقاسم اسماعیلی دو ستاره ۱۲ ۲ سه تخته ۳۰ پارک آزادگان ۰۶۶-۴۳۲۴۳۰۰۰ ۰۶۶-۴۳۲۳۱۳۸۱

لیست هتل های شهرستان کوهدشت

ردیف نام واحد نام مدیر/مدیرعامل درجه تعداد اتاق تعداد سوییت تعداد تخت نشانی تلفن فکس
۱ تخته ۲و ۳ تخته
۱ هتل آزادی مهرداد ضرونی  دو ستاره  ۱  ۳ ۶ ۴۲ میدان کشاورز ۰۶۶-۳۲۶۳۳۹۸۴۰۹۱۶۳۶۳۰۱۳۶ ۰۶۶-۳۲۶۴۱۷۵۲

لیست مهمانپذیرهای فعال استان

ردیف نام مهمانپذیر نام بهره بردار نام مدیر درجه مجموع اتاق ها مجموع تخت ها شماره تلفن آدرس
۱ فرشاد سیروس فرشاد علی اکبر موسوی درجه ۳ ۸ ۲۳ ۰۶۶-۳۳۳۰۳۸۷۲ خرم آباد – خیابان مجاهدین
۲ آذربایجان فردین ارجمند فردین ارجمند درجه ۲ ۱۶ ۴۰ خرم آباد – میدان بسیج
۳ گهر قاسم سیف قاسم سیف ممتاز ۱۲ ۲۶ ۰۶۶-۳۳۳۰۳۲۶۰
۰۹۱۶۶۶۱۲۳۸۹
خرم آباد – خیابان دکتر شریعتی- روبروی پمپ بنزین
۴ بیشه حسین محمدی حسین محمدی ممتاز ۱۰ ۳۲ ۰۹۱۶۳۶۰۸۱۵۹ خرم آباد- روستای بیشه
۵ ناصری احمد خان ناصری احمد خان ناصری یک ستاره ۱۷ ۳۷ ۰۶۶-۳۳۳۰۳۰۰۳ خرم آباد – خیابان مجاهدین
۶ ایران مرتضی سبزی مرتضی سبزی درجه سه ۱۴ ۲۳ ۰۹۱۶۳۶۹۹۰۰۷ خرم آباد – خیابان شریعتی
۷ نوید علی محمدی علی محمدی درجه یک ۱۷ ۳۹ ۰۶۶-۴۲۶۲۲۴۷۵ بروجرد – میدان شهدا
۸ ولیعصر ذبیح اله قاضی عبدالرضا قاضی درجه ۳ ۱۰ ۳۴ الیگودرز – خیابان ولیعصر شمالی
۹ امید معصومه هداوند امید براتی درجه یک ۵ ۱۰ ۰۹۱۶۱۶۶۴۳۲۷ ازنا – بلوار جهاد – بین خیابان چهارم و پنجم
۱۰ ولی عصر (عج) بهزاد حیدری فرد بهزاد حیدری فرد درجه سه ۱۶ ۳۵ ۰۶۶-۳۲۶۲۳۱۸۸
۰۹۱۶۶۶۷۶۲۶۹
کوهدشت – خیابان رهبری – جنب بانک رفاه

                                                                                                         لیست اقامتگاه‌های بومگردی

نام اقامتگاه تعداد اتاق مدیریت آدرس تلفن تصاویر
اقامتگاه بوم گردی گلچهران ۵ آقای معظمی گودرزی بروجرد – باغ فدک – بعد از رادیو بروجرد – سمت چپ – نظام آباد – ۱۰ متری یاسمین – پلاک ۲ – باغ گلچهران ۰۹۱۶۶۶۵۳۵۹۱ تصاویر
اقامتگاه بوم گردی شهید رجایی ۶ خانم مرضیه مینایی کیلومتر ۴۵ آزاد راه پل زال (خرم آباد – اندیمشک) – جنب قلعه تاریخی روستای قلعه نصیر ۰۹۱۶۰۷۷۴۸۰۰

۰۹۱۶۹۶۰۰۰۵۳

تصاویر
اقامتگاه بومگردی نثاران ۶ آقای قلاوند خرم آباد – روستای ازنا سکوند ۰۹۱۲۵۱۵۰۵۷۶
اقامتگاه بومگردی سیاوش ۸ آقای حسنعلی طغیانی خرم آباد – روستای تاف ۰۹۱۶۳۶۰۰۸۱۳
اقامتگاه بومگردی گریت ۴ آقای جعفر نظری خرم آباد – روستای گریت خانجان ۰۹۱۹۵۱۰۴۴۹۷
اقامتگاه بومگردی سام ۱۰ شرکت پارت زاگرس الیگودرز – سد خان آباد ۰۹۱۲۸۰۰۰۰۷۴