کلیپ| برگزاری مانور آزمایشی انتخابات در لرستان تیمور سپهوند مسوول دفتر نظارت و بازرسی انتخابات در لرستان از برگزاری مانور آزمایشی برگزاری انتخابات در این استان خبر داد. تیمور سپهوند مسوول دفتر نظارت و بازرسی انتخابات در لرستان از برگزاری مانور آزمایشی برگزاری انتخابات در این استان خبر داد.     Source link […]
کلیپ| برگزاری مانور آزمایشی انتخابات در لرستان
تیمور سپهوند مسوول دفتر نظارت و بازرسی انتخابات در لرستان از برگزاری مانور آزمایشی برگزاری انتخابات در این استان خبر داد.

تیمور سپهوند مسوول دفتر نظارت و بازرسی انتخابات در لرستان از برگزاری مانور آزمایشی برگزاری انتخابات در این استان خبر داد.

 

 Source link

همچنین ببینید :
کلیپ| دولت باید پاسخگوی مشکلات معیشتی مردم باشد