فیلم| اهمیت شرکت در انتخابات/ گفتگو با رئیس کل دادگستری لرستان محمد رزم رییس کل دادگستری لرستان در سخنانی به اهمیت شرکت در انتخابات اشاره کرد و گفت: آینده کشور را انتخابات و حضور مردم در این عرصه خطیر رقم خواهد زد. محمد رزم رییس کل دادگستری لرستان در سخنانی به اهمیت شرکت […]
فیلم| اهمیت شرکت در انتخابات/ گفتگو با رئیس کل دادگستری لرستان
محمد رزم رییس کل دادگستری لرستان در سخنانی به اهمیت شرکت در انتخابات اشاره کرد و گفت: آینده کشور را انتخابات و حضور مردم در این عرصه خطیر رقم خواهد زد.

محمد رزم رییس کل دادگستری لرستان در سخنانی به اهمیت شرکت در انتخابات اشاره کرد و گفت: آینده کشور را انتخابات و حضور مردم در این عرصه خطیر رقم خواهد زد.

 

 Source link

همچنین ببینید :
تقلیل دهکده المپیک به ورزشگاه رهاورد دولت تدبیر برای مردم لرستان