به گزارش خبرگزاری مهر، فرج الله امرایی در سخنانی با تاکید بر ضرورت رعایت قانون از سوی داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی در شهرستان ازنا اظهار داشت: داوطلبان انتخابات شوراها در تبلیغات خود، به قانون پیش بینی شده در این رابطه توجه کنند. وی تاکید کرد: دادگستری ازنا شعب ویژه ای را هم در دادسرا و […]به گزارش خبرگزاری مهر، فرج الله امرایی در سخنانی با تاکید بر ضرورت رعایت قانون از سوی داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی در شهرستان ازنا اظهار داشت: داوطلبان انتخابات شوراها در تبلیغات خود، به قانون پیش بینی شده در این رابطه توجه کنند.

وی تاکید کرد: دادگستری ازنا شعب ویژه ای را هم در دادسرا و هم در دادگاه‌ها برای رسیدگی به جرایم انتخاباتی در سطح شهرستان تشکیل داده است.

رئیس دادگستری ازنا بیان داشت: هم اکنون این شعب در سطح شهرستان فعال هستند و در این راستا ضرورت دارد که هم داوطلبان در بحث تبلیغات خود قانون را مدنظر قرار دهند و هم طرفداران آن این امر را مورد توجه داشته باشند.Source link

همچنین ببینید :
پیش‌بینی ۴۱۷ شعبه اخذ رأی برای برگزاری انتخابات در مرکز لرستان