فریبرز امیری در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: افرادی که مدارک هویتی آنها مفقود شده، تنها امروز را فرصت دارند که به ثبت احوال و دفاتر پیشخوان مراجعه کنند چرا که شناسنامه و کارت ملی شرط لازم برای شرکت در انتخابات است. وی تاکید کرد: این افراد فرصت دارند که طی امروز […]فریبرز امیری در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: افرادی که مدارک هویتی آنها مفقود شده، تنها امروز را فرصت دارند که به ثبت احوال و دفاتر پیشخوان مراجعه کنند چرا که شناسنامه و کارت ملی شرط لازم برای شرکت در انتخابات است.

وی تاکید کرد: این افراد فرصت دارند که طی امروز (۱۷ خرداد ماه) درخواست شناسنامه‌های المثنی و تعویضی خود را به ادارات ثبت احوال و دفاتر پیشخوان تحویل بدهند.

مدیرکل ثبت احوال لرستان بیان داشت: از روز ۱۸ خرداد ماه، درخواست مفقودی و یا المثنی شناسنامه از کسی اخذ نخواهد نشد.Source link

همچنین ببینید :
بیکاری صدای مردم لرستان را درآورده است