کلیپ| ٧۶ واحد تولیدی در لرستان در تملک بانک‌ها Source link همچنین ببینید :حضور مردم در انتخابات راه پیشرفت کشورمان را هموارتر می‌کندکلیپ| ٧۶ واحد تولیدی در لرستان در تملک بانک‌هاSource link

همچنین ببینید :
کاهش ۴۰ درصدی ذخیره منابع آبی سدهای لرستان/ ۴۰۰ نقطه بحرانی آتش‌سوزی شناسایی شد