فریبرز امیری در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: کسانی که مدارک هویتی آنها مفقود شده در راستای حضور در انتخابات به ثبت احوال و یا دفاتر پیش خوان استان برای اخذ این مدارک اقدام کنند. وی عنوان کرد: این افراد درخواست مفقودی شناسنامه خود را حداکثر تا دو هفته قبل از انتخابات […]فریبرز امیری در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: کسانی که مدارک هویتی آنها مفقود شده در راستای حضور در انتخابات به ثبت احوال و یا دفاتر پیش خوان استان برای اخذ این مدارک اقدام کنند.

وی عنوان کرد: این افراد درخواست مفقودی شناسنامه خود را حداکثر تا دو هفته قبل از انتخابات باید تحویل بدهند.

مدیرکل ثبت احوال لرستان افزود: امسال به دلیل شرایط خاص کرونایی، رعایت دستورالعمل‌های ستاد ملی و استانی مدیریت کرونا و همچنین پرهیز از تجمعات لازم است که در اسرع وقت ما این درخواست‌ها را دریافت کنیم و در فرصت لازم شناسنامه‌ها را صادر کنیم.

امیری بیان داشت: در این راستا حدود ۵۰ دفتر پیشخوان را در سطح استان فعال داریم.Source link

همچنین ببینید :
آخرین خبرها از انتخابات در لرستان