پایان خاموشی‌ها در گرو کاهش ۱۰ درصدی مصرف برق مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان گفت:در صورتی که مشترکان برق در استان ۱۰ درصد مصرف خود را کاهش دهند هیچگونه خاموشی نخواهیم داشت. مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان گفت:در صورتی که مشترکان برق در استان ۱۰ درصد مصرف خود را کاهش دهند هیچگونه خاموشی […]
پایان خاموشی‌ها در گرو کاهش ۱۰ درصدی مصرف برق
مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان گفت:در صورتی که مشترکان برق در استان ۱۰ درصد مصرف خود را کاهش دهند هیچگونه خاموشی نخواهیم داشت.

مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان گفت:در صورتی که مشترکان برق در استان ۱۰ درصد مصرف خود را کاهش دهند هیچگونه خاموشی نخواهیم داشت.

 

 Source link

همچنین ببینید :
روند کاهشی تنوع زیستی در زاگرس/ زنگ خطر انقراض گونه‌ها به صدا درآمده است