فیلم| دستگیری ۵ فرد دیگر دخیل در قتل‌های الشتر Source link همچنین ببینید :روند کاهشی تنوع زیستی در زاگرس/ زنگ خطر انقراض گونه‌ها به صدا درآمده استفیلم| دستگیری ۵ فرد دیگر دخیل در قتل‌های الشترSource link

همچنین ببینید :
روند کاهشی تنوع زیستی در زاگرس/ زنگ خطر انقراض گونه‌ها به صدا درآمده است