کلیپ| برخورد پلیس با ارازل مجازی در سلسله فرمانده انتظامی سلسله از دستگیری شخصی خبر داد که با پخش کلیپ در فضای مجازی به عنوان یکی از ارازل و اوباش اقدام به حاشیه سازی و قدرت نمایی کرده بود. فرمانده انتظامی سلسله از دستگیری شخصی خبر داد که با پخش کلیپ در فضای […]
کلیپ| برخورد پلیس با ارازل مجازی در سلسله
فرمانده انتظامی سلسله از دستگیری شخصی خبر داد که با پخش کلیپ در فضای مجازی به عنوان یکی از ارازل و اوباش اقدام به حاشیه سازی و قدرت نمایی کرده بود.

فرمانده انتظامی سلسله از دستگیری شخصی خبر داد که با پخش کلیپ در فضای مجازی به عنوان یکی از ارازل و اوباش اقدام به حاشیه سازی و قدرت نمایی کرده بود.

 

 Source link

همچنین ببینید :
روند کاهشی تنوع زیستی در زاگرس/ زنگ خطر انقراض گونه‌ها به صدا درآمده است