کلیپ| از بین رفتن ۶۷۰۰ درخت بلوط در کهمان Source link همچنین ببینید :تاکید بر توانمندسازی مددجویان کمیته امداد/ بستر لازم برای برگزاری انتخاباتی سالم آماده استکلیپ| از بین رفتن ۶۷۰۰ درخت بلوط در کهمانSource link

همچنین ببینید :
تقلیل دهکده المپیک به ورزشگاه رهاورد دولت تدبیر برای مردم لرستان