برداشت بی‌رویه گیاهان دارویی همزمان با فصل بهار شاهد برداشت بی‌رویه گیاهان دارویی در استان لرستان هستیم.موضوعی که باعث می‌شود به منابع موجود در استان آسیب وارد شود. همزمان با فصل بهار شاهد برداشت بی‌رویه گیاهان دارویی در استان لرستان هستیم.موضوعی که باعث می‌شود به منابع موجود در استان آسیب وارد شود.   […]
برداشت بی‌رویه گیاهان دارویی
همزمان با فصل بهار شاهد برداشت بی‌رویه گیاهان دارویی در استان لرستان هستیم.موضوعی که باعث می‌شود به منابع موجود در استان آسیب وارد شود.

همزمان با فصل بهار شاهد برداشت بی‌رویه گیاهان دارویی در استان لرستان هستیم.موضوعی که باعث می‌شود به منابع موجود در استان آسیب وارد شود.

 

 Source link

همچنین ببینید :
برگزاری انتخابات کاملا الکترونیکی در خرم‌آباد