انتخابات الکترونیک در ٣ شهر لرستان Source link همچنین ببینید :روایت معلم مدرسه استثنایی باغچه‌بان سپیددشت در دوران کروناانتخابات الکترونیک در ٣ شهر لرستانSource link

همچنین ببینید :
خارج شدن همه شهرهای لرستان از وضعیت قرمز