جزییات جذب نیروهای جدید در دانشگاه علوم پزشکی لرستان محمدرضا نیکبخت رییس دانشگاه علوم پزشکی لرستان به بیان جزییات جذب ۸۲۵ نفر در استان لرستان در بخش‌های مختلف علوم پزشکی پرداخت. محمدرضا نیکبخت رییس دانشگاه علوم پزشکی لرستان به بیان جزییات جذب ۸۲۵ نفر در استان لرستان در بخش‌های مختلف علوم پزشکی پرداخت. […]
جزییات جذب نیروهای جدید در دانشگاه علوم پزشکی لرستان
محمدرضا نیکبخت رییس دانشگاه علوم پزشکی لرستان به بیان جزییات جذب ۸۲۵ نفر در استان لرستان در بخش‌های مختلف علوم پزشکی پرداخت.

محمدرضا نیکبخت رییس دانشگاه علوم پزشکی لرستان به بیان جزییات جذب ۸۲۵ نفر در استان لرستان در بخش‌های مختلف علوم پزشکی پرداخت.

 

 Source link

همچنین ببینید :
کلیپ| کشف جسد تاکسیدرمی حیوانات در لرستان