مواضع قاطع در مورد نقشه جعلی مهرداد ویسکرمی در خصوص انتشار نقشه جعلی لرستان واکنش جدی نشان داد و خواستار رسیدگی شورای امنیت ملی به این مقوله شد.موضوعی که دستاویزی برای برخی رسانه‌های ضد انقلاب در ایجاد اختلاف قومیتی شده است. مهرداد ویسکرمی در خصوص انتشار نقشه جعلی لرستان واکنش جدی نشان داد […]
مواضع قاطع در مورد نقشه جعلی
مهرداد ویسکرمی در خصوص انتشار نقشه جعلی لرستان واکنش جدی نشان داد و خواستار رسیدگی شورای امنیت ملی به این مقوله شد.موضوعی که دستاویزی برای برخی رسانه‌های ضد انقلاب در ایجاد اختلاف قومیتی شده است.

مهرداد ویسکرمی در خصوص انتشار نقشه جعلی لرستان واکنش جدی نشان داد و خواستار رسیدگی شورای امنیت ملی به این مقوله شد.موضوعی که دستاویزی برای برخی رسانه‌های ضد انقلاب در ایجاد اختلاف قومیتی شده است.

 

 Source link

همچنین ببینید :
جاعلان اسناد دولتی در کوهدشت دستگیر شدند