راه اندازی کتابخانه ویژه ناشنوایان در خرم‌آباد Source link همچنین ببینید :ارازل و اوباشی که قصد قدرت نمایی در خرم‌آباد داشتند دستگیر شدندراه اندازی کتابخانه ویژه ناشنوایان در خرم‌آبادSource link

همچنین ببینید :
کاهش 43 درصدی بارش‌ها در لرستان