مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات استانداری لرستان گفت: الحاق و انتزاع یک دهستان با توجه به مسائل تقسیمات کشوری مبدا را با مشکل مواجه می‌کند. اما در نهایت مردم درخواست خود را به فرمانداری ارائه کنند، و پس از بررسی فرمانداری آن به حوزه ما ارجاع می‌دهد.


به گزارش خبرگزاری فارس از کوهدشت، موضوع «الحاق روستای رومیانی به بخش مرکزی شهرستان رومشگان» در روزهای گذشته در کمپین فارس من به ثبت رسیده و تعدادی از مردم خوایتار رسیدگی به این موضوع شده‌اند.

بر این اساس به منظور بررسی این سوژه سراغ مدیر کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات استانداری لرستان رفتیم.

علیرضا بیرانوند با اشاره به اینکه الحاق و انتزاع براساس شرایط جمعیتی است، گفت: با الحاق دهستان رومیانی به بخش مرکزی رومشگان، بخش سوری به عنوان مبدا به لحاظ جمعیتی با مشکل مواجه می‌شود.

وی افزود: اگر دهستان رومیانی را از  بخش سوری جدا کنیم از حد نصاب بخش خارج شده و با جدا شدن دهستان، بخش سوری از لحاظ جمعیتی دچار مشکل می‌شود.

وی عنوان کرد: الحاق و انتزاع  یک روستا به بررسی کمتری نیاز دارد و معمولا مشکل چندانی ندارد.

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات استانداری لرستان ادامه داد: الحاق و انتزاع یک دهستان با توجه به مسائل تقسیمات کشوری مبدا را با مشکل مواجه می‌کند. اما در نهایت مردم درخواست خود را به فرمانداری ارائه کنند، و پس از بررسی فرمانداری آن به حوزه ما ارجاع می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: اگر به لحاظ شرایط جمعیتی، قانونی، عرفی و محلی قابلیت اجرایی داشته باشد که جواب می‌دهیم در غیر این صورت منتفی است.

به گفته مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات استانداری لرستان الحاق و انتزاع یک روستا در مجموع قابل بررسی بیشتر است اما یک دهستان معمولا اینگونه نیست.

انتهای پیام/
Source link

همچنین ببینید :
تعداد پروازهای فرودگاه خرم‌آباد افزایش یافت