خدمات اورژانس لرستان در ایام نوروز اورژانس لرستان در ایام نوروز خدمات شبانه روزی و بی‌وقفه داشته و در عملیات‌های مختلف ۵۶۰ مصدوم تصادفی را به مراکز درمانی منتقل و نجات داده است. اورژانس لرستان در ایام نوروز خدمات شبانه روزی و بی‌وقفه داشته و در عملیات‌های مختلف ۵۶۰ مصدوم تصادفی را به […]
خدمات اورژانس لرستان در ایام نوروز
اورژانس لرستان در ایام نوروز خدمات شبانه روزی و بی‌وقفه داشته و در عملیات‌های مختلف ۵۶۰ مصدوم تصادفی را به مراکز درمانی منتقل و نجات داده است.

اورژانس لرستان در ایام نوروز خدمات شبانه روزی و بی‌وقفه داشته و در عملیات‌های مختلف ۵۶۰ مصدوم تصادفی را به مراکز درمانی منتقل و نجات داده است.

 

 Source link

همچنین ببینید :
ارمغان خشکسالی برای مراتع لرستان/ زنگ خطر سونامی آتش‌سوزی به صدا درآمد