حکایت بی‌مهری به شعر نو در لرستان اکبر رشنو یکی از شاعران صاحب سبک لرستان در حوزه شعر نو بوده که تا کنون چندین کتاب شعر نوشته است.او معتقد است شعر و ادبیات در لرستان به واسطه برخی کم توجهی و بی‌مهری‌ها در رکورد قرار گرفته است. اکبر رشنو یکی از شاعران صاحب […]
حکایت بی‌مهری به شعر نو در لرستان
اکبر رشنو یکی از شاعران صاحب سبک لرستان در حوزه شعر نو بوده که تا کنون چندین کتاب شعر نوشته است.او معتقد است شعر و ادبیات در لرستان به واسطه برخی کم توجهی و بی‌مهری‌ها در رکورد قرار گرفته است.

اکبر رشنو یکی از شاعران صاحب سبک لرستان در حوزه شعر نو بوده که تا کنون چندین کتاب شعر نوشته است.او معتقد است شعر و ادبیات در لرستان به واسطه برخی کم توجهی و بی‌مهری‌ها در رکورد قرار گرفته است.

 

 Source link

همچنین ببینید :
فرمانده انتظامی لرستان منصوب شد