این روزها شاهد عدم مدیریت صحیح در توزیع مرغ در لرستان هستیم به نحوی که قیمت مرغ گرم ضمن اینکه بالا رفته است، به نوعی کم یاب و دست نیافتنی نیز شده است.


این روزها شاهد عدم مدیریت صحیح در توزیع مرغ در لرستان هستیم به نحوی که قیمت مرغ گرم ضمن اینکه بالا رفته است، به نوعی کم یاب و دست نیافتنی نیز شده است. 

 

 
Source link

همچنین ببینید :
سیزده‌بدر ابری و غبارآلود در لرستان