خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: شهر خرم آباد دارای سراب‌ها و چشمه‌هایی با آب گواراست که نظیرشان در کمتر شهری وجود دارد. از تعداد ۱۰ دهنه سرابهای منطقه، ۵ دهنه سراب، بنام سراب های گلستان، مطهری، کیو، گرداب سنگی و دارایی در داخل شهر خرم آباد قرار دارند. Source link همچنین ببینید :رئیس سازمان بازرسی […]خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: شهر خرم آباد دارای سراب‌ها و چشمه‌هایی با آب گواراست که نظیرشان در کمتر شهری وجود دارد. از تعداد ۱۰ دهنه سرابهای منطقه، ۵ دهنه سراب، بنام سراب های گلستان، مطهری، کیو، گرداب سنگی و دارایی در داخل شهر خرم آباد قرار دارند.Source link

همچنین ببینید :
پیش‌بینی اُفت آبدهی رودخانه‌های لرستان در تیر و مرداد