خرم‌آباد- همزمان با تعطیلات نوروزی شهرداری خرم‌آباد با کج‌سلیقگی در انتخاب زمان عملیات عمرانی پیاده‌رو میدان ۲۲ بهمن به عنوان یکی از میادین اصلی شهر را شخم زده است. Source link همچنین ببینید :صدورسندمالکیت تک برگ برای اراضی منابع طبیعی/کاداستر اراضی کشاورزی


کنده‌کاری میدان اصلی خرم‌آباد در نوروز!

خرم‌آباد- همزمان با تعطیلات نوروزی شهرداری خرم‌آباد با کج‌سلیقگی در انتخاب زمان عملیات عمرانی پیاده‌رو میدان ۲۲ بهمن به عنوان یکی از میادین اصلی شهر را شخم زده است.Source link

همچنین ببینید :
صدورسندمالکیت تک برگ برای اراضی منابع طبیعی/کاداستر اراضی کشاورزی