فیلم| بررسی راه‌های تحقق شعار سال در اولین جلسه مجلس/ اجرای شعار سال به معیشت مردم کمک می‌کند Source link همچنین ببینید :علی کریمی مشاور مالک باشگاه خیبر شدفیلم| بررسی راه‌های تحقق شعار سال در اولین جلسه مجلس/ اجرای شعار سال به معیشت مردم کمک می‌کندSource link

همچنین ببینید :
از هم پاشیدگی بین نسلی بنیادها و زیرساخت‌های حرکت جامعه را تضعیف می‌کند