فیلم| آب‌بنای تاریخی «آسیاب گبری» خرم‌آباد «آسیاب گبری» یکی از آثار تاریخی شهر خرم‌آباد است که به عنوان یکی از تاسیسات و آب بناهای مهم و قابل توجه دوره خود شناخته شده و امروز به عنوان یکی از آثار تاریخی و قدیمی، جاذبه‌ای کمتر شناخته شده برای گردشگران است که در محله قاضی‌آباد […]
فیلم| آب‌بنای تاریخی «آسیاب گبری» خرم‌آباد
«آسیاب گبری» یکی از آثار تاریخی شهر خرم‌آباد است که به عنوان یکی از تاسیسات و آب بناهای مهم و قابل توجه دوره خود شناخته شده و امروز به عنوان یکی از آثار تاریخی و قدیمی، جاذبه‌ای کمتر شناخته شده برای گردشگران است که در محله قاضی‌آباد شهر خرم‌آباد قرار دارد‌.

«آسیاب گبری»  یکی از آثار تاریخی شهر خرم‌آباد است که به عنوان یکی از تاسیسات و آب بناهای مهم و قابل توجه دوره خود شناخته شده و امروز به عنوان یکی از آثار تاریخی و قدیمی، جاذبه‌ای کمتر شناخته شده برای گردشگران است که در محله قاضی‌آباد شهر خرم‌آباد قرار دارد‌.

 

 Source link

همچنین ببینید :
واردات مشابه یکی از مشکلات اصلی واحدهای تولیدی است