به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی «محمد حسین امید» رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور، «ایرج نیک پی» به عنوان رئیس دانشگاه علمی کاربردی لرستان را منصوب شد. «ایرج نیک‌پی»، دارای دکترای مدیریت آموزشی، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان است که از پانزدهم آذرماه سال‌جاری به عنوان سرپرست، مسئولیت دانشگاه علمی‌کاربردی […]به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی «محمد حسین امید» رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور، «ایرج نیک پی» به عنوان رئیس دانشگاه علمی کاربردی لرستان را منصوب شد.

«ایرج نیک‌پی»، دارای دکترای مدیریت آموزشی، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان است که از پانزدهم آذرماه سال‌جاری به عنوان سرپرست، مسئولیت دانشگاه علمی‌کاربردی لرستان را بر عهده دارد.Source link

همچنین ببینید :
افزایش تعداد مبتلایان و مرگ بر اثر کرونا در روزهای اخیر