فیلم| «دلدادگان حسین» در کنار نیازمندان همزمان با مبعث پیامبر گروه جهادی موکب «دلدادگان حسین» چهاردهمین مرحله کمک به نیازمندان را در سطح شهر خرم‌آباد برگزار کرد. در این مرحله به نیازمندان و آسیب دیدگان از کرونا بسته های معیشتی و غذایی اهدا شد. همزمان با مبعث پیامبر گروه جهادی موکب «دلدادگان حسین» […]
فیلم| «دلدادگان حسین» در کنار نیازمندان
همزمان با مبعث پیامبر گروه جهادی موکب «دلدادگان حسین» چهاردهمین مرحله کمک به نیازمندان را در سطح شهر خرم‌آباد برگزار کرد. در این مرحله به نیازمندان و آسیب دیدگان از کرونا بسته های معیشتی و غذایی اهدا شد.

همزمان با مبعث پیامبر گروه جهادی موکب «دلدادگان حسین» چهاردهمین مرحله کمک به نیازمندان را در سطح شهر خرم‌آباد برگزار کرد. در این مرحله به نیازمندان و آسیب دیدگان از کرونا بسته های معیشتی و غذایی اهدا شد.

 

 Source link

همچنین ببینید :
کاهش 38 درصدی بارش‌ها در لرستان