آخر اسفندماه که می‌شود هوای لرستان عطر بهار می‌گیرد اما همچنان می‌توان روی قله‌ها ردپای برف را پیدا کرد، اسفندماه مجال ملاقات برف و بهار در آخرین روزهای زمستان است.
آخر اسفندماه که می‌شود هوای لرستان عطر بهار می‌گیرد اما همچنان می‌توان روی قله‌ها ردپای برف را پیدا کرد، اسفندماه مجال ملاقات برف و بهار در آخرین روزهای زمستان است.Source link

همچنین ببینید :
آلودگی هوای لرستان/ پیش بینی بارش‌های پراکنده برای روزهای آتی