بعضی آدم ها رفتار و اعمال شان شبیه آدم های قصه ها هستند، قصه های که تو را به خلسه می برد و به جهانی ماورای این جهان هستی می کشاند.

بام شهر

مهندس مظفر افشار پدر بلوط ایران و احمد علیخانی فعال زیست محیطی از این آدم ها هستند. آدم های که گویی رگ های حیات شان به ریشه های درخت گره خورده و نفس کشیدنشان به تنفس برگ های درخت وابسته است.
هر جایی که حرف از درخت و بلوط می آید نام این دو نفر هست. نام های نیکی که برگ های از دفتر تاریخ معاصر لرستان را در کتاب محیط زیست به نام خود کرده اند. کتابی سبز با نقاشی های پر از درخت های بلوط، پسته کوهی، سرو و صنوبر.
وقتی قرار است به هر بهانه ای در خرم آباد، درختی کاشته شود و نهالی غرس شود، این دو پیش قدم می‌شوند و چه قدم های مبارکی هم برداشته میشود.
روز عید مبعث است و دانشگاه علوم پزشکی لرستان قرار است به نام ۶۸ اهدا کننده عضو ۶۸ نهال در بام خرم آباد بکارند، مثل همیشه مهندس مظفر افشار و احمد علیخانی پیش قدم می شوند و زمینه را برای این کار مهیا می کنند.
تا این جای قصه بام خرم آباد که رسیدم حیف است یادی نکنیم از دکتر دهمرده استاندار سابق لرستان و نماینده فعلی مردم سخت کوش زابل که بانی این پارک عظیم جنگلی به نام بام خرم آباد بود
چه خوب است آدم یادگارهای ماندگاری از خود در این دنیای فانی می گذارند و همین یادگارها میشود منشأ کارهای خیر و پر برکت برای آسان کردن زندگی در میان این همه تلخی و ناکامی.
فراموش نکنیم نام بام خرم آباد جدای از این دو نفر گره خورده است به نام مرد پاکدلی به نام عمو کریم پاکدل معروف به باغبان بام شهر.
شاعری که عشق می کارد و مهربانی درو می کند.
عمو کریم سالهاست هم‌نفس درختان بام شهر است. برای آنها شعر می گوید و گاهی قصه تلخ رفتار بعضی آدم ها را در لای صخره های بام برای همیشه دفن می کند تا دنیای پاکیزه درخت ها کمتر سیاهی ببیند و تلخی.
اینگونه است که خدا وقتی کسی را دوست دارد او را به درخت ، سبزه و نور پیوند می زند.
مظفر افشار، احمد علیخانی و کریم پاکدل، نیک نفسانی هستند که با دم مسیحایی خود سالهاست در بام خرم آباد ، خرمی می کارند و آبادانی به بار می آورند.
دستتان را به مهر می بوسم و قدردان زحمات شما هستم.
باشید و شاهد قد کشیدن سروهای خرمان بام خرم آباد باشید.

همچنین ببینید :
برخورد با مخابرات متفاوت با سایر شرکت هاست

عبدالرضا شهبازی