اخراج به جای حقوق تعدادی از پرسنل شهرداری خرم‌آباد کماکان موفق به دریافت حقوق معوقه خود نشده‌اند.در همین حال شهرداری در یک تفاهم نامه با سازمان زندان‌ها بنا دارد تعدادی از کارگران فضای سبز را کنار گذاشته و امور مربوطه را به زندانیان واگذار کند.موضوعی که باعث بیکار شدن بخشی از کارگران فضای […]
اخراج به جای حقوق
تعدادی از پرسنل شهرداری خرم‌آباد کماکان موفق به دریافت حقوق معوقه خود نشده‌اند.در همین حال شهرداری در یک تفاهم نامه با سازمان زندان‌ها بنا دارد تعدادی از کارگران فضای سبز را کنار گذاشته و امور مربوطه را به زندانیان واگذار کند.موضوعی که باعث بیکار شدن بخشی از کارگران فضای سبز شده و اعتراض آنها را در پی داشته است.

تعدادی از پرسنل شهرداری خرم‌آباد کماکان موفق به دریافت حقوق معوقه خود نشده‌اند.در همین حال شهرداری در یک تفاهم نامه با سازمان زندان‌ها بنا دارد تعدادی از کارگران فضای سبز را کنار گذاشته و امور مربوطه را به زندانیان واگذار کند. موضوعی که باعث بیکار شدن بخشی از کارگران فضای سبز شده و اعتراض آنها را در پی داشته است.

 

 Source link

همچنین ببینید :
کشف ٣٢٠ کیلوگرم تریاک در خرم‌آباد از باند ۴ نفره