به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش حسن نژاد در سخنانی با اشاره به انعقاد تفاهم نامه همکاری طرح گردشگری سد «حوضیان» با سرمایه گذار اظهار داشت: این طرح در دو فاز در کنار دریاچه سد «حوضیان» احداث می‌شود. وی عنوان کرد: در صورت اجرایی شدن طرح و بر اساس مدل مالی ارائه شده از سوی سرمایه […]به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش حسن نژاد در سخنانی با اشاره به انعقاد تفاهم نامه همکاری طرح گردشگری سد «حوضیان» با سرمایه گذار اظهار داشت: این طرح در دو فاز در کنار دریاچه سد «حوضیان» احداث می‌شود.

وی عنوان کرد: در صورت اجرایی شدن طرح و بر اساس مدل مالی ارائه شده از سوی سرمایه گذار، برآورد تقریبی سرمایه گذاری اولیه این طرح حدود ۲۵۸ میلیارد تومان با نرخ بازده سرمایه گذاری ۲۵ درصد و برای یک دوره بازگشت سرمایه ۵ ساله طراحی شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان افزود: در صورت بهره برداری این طرح هزار و ۲۰۰ نفر به صورت مستقیم اشتغالزایی داشته و می‌تواند باعث تحول چشمگیری در زمینه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی در شهرستان الیگودرز و لرستان شود.

حسن نژاد در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اولین اسناد مربوط به بستر و حریم رودخانه‌های لرستان در شهرستان خرم آباد صادر شد.

وی افزود: در راستای مواد ۱ و ۲ قانون توزیع عادلانه آب، آئین نامه حد بستر و حریم رودخانه‌ها، مواد ۳ و ۹ در قانون جامع حد نگار، پیرو توافقات به عمل آمده بین وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و در راستای حفظ و صیانت از منابع آبی و حریم و بستر آنها، اولین اسناد مربوط به بستر و حریم رودخانه‌های لرستان در شهرستان خرم آباد صادر شد.Source link

همچنین ببینید :
ایجاد ۱۵ «روستا بازار» در شهرستان‌های لرستان