رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: طی یکسال گذشته 77 تخت icu  به بیمارستان های استان اضافه شده است.

دکتر نیکبخت

به گزارش قلم لر، دکتر محمدرضا نیکبخت در نشست خبری مجازی که در گروه مدیران و رسانه های استان برگزار شد، اظها کرد: در لرستان ۲۲۴ تخت icu  داریم قبل از بیماری کرونا ۱۴۷ تخت داشتیم که ۷۷ تخت در این مدت اضافه کرده ایم.

وی افزود: اگر بیماری کرونا نداشته باشیم، هیچ گونه کمبود تخت آی سی یو نداریم اما اگر بیماری مثل کرونا داشته باشیم بستگی به بیماران بدحال دارد که آیا کمبود داریم یا خیر؟

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان خاطر نشان مرد: زمانی که در پیک شیوع هستیم ممکن است گاهی با کمبود تخت هم مواجه شویم.