به منظور اجرای مصوبات ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا و خدمات الکترونیک اداره کل امور مالیاتی؛ شما می‌توانید با مراجعه به پورتال این اداره کل https://tax.gov.ir برای اجتناب مراجعه حضوری از خدمات الکترونیک ذیل بهرمند شوید.

مودیان محترم مالیاتی

به منظور اجرای مصوبات ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا و خدمات الکترونیک اداره کل امور مالیاتی؛ شما می‌توانید با مراجعه به پورتال این اداره کل https://tax.gov.ir برای اجتناب مراجعه حضوری از خدمات الکترونیک ذیل بهرمند شوید.
دریافت و پردازش اظهارنامه مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی و حقیقی، ارزش افزوده، املاک اجاری و صدور گواهی‌های مربوطه
دریافت و پردازش اطلاعات موضوع ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م
ثبت نام الکترونیکی و ارائه شماره اقتصادی
ارائه خلاصه پرونده مالیاتی مودیان و صدور گواهی تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم
دریافت مالیات بر در آمد حقوق، مشاغل خودرو و صدور گواهی مربوطه
رسیدگی به اعتراضات و شکایات مودیان مالیاتی
صدور گواهی ثبت نام و استرداد مالیات بر ارزش افزوده
دریافت مالیات مقطوع دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری
صدور قبض مالیات و پرداخت الکترونیک.

همچنین شما می‌توانید با مراجعه به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان امور مالیاتیWww.Intamedia.ir
در منوی ارتباط با ما و تماس‌های تلفنی به شماره تلفن و فاکس ادارات مالیاتی استان دسترسی داشته باشید.

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی

امور مالیاتی

همچنین ببینید :
جوابیه شرکت مخابرات به سازمان تنظیم مقررات