رییس حراست شرکت گاز لرستان بعنوان سرپرست حراست ادارات مرکزی شرکت ملی گاز ایران منصوب شد.

طی حکمی از سوی مهران پیرایش معاون سازمان و رئیس حراست شرکت ملی گاز ایران، حمیدرضا جمشیدی به عنوان سرپرست حراست ادارات مرکزی شرکت گاز ایران منصوب شد.

پیش از این حمیدرضا جمشیدی به مدت۲ سال رییس حراست شرکت گاز لرستان بود.

وی دانشجوی دکترای مهندسی نفت می‌باشد.

 

شرکت گاز ایران