مرکز آموزشی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی خرم‌آباد در مقاطع کاردانی و کارشناسی دانشجو می‌پذیرد.

مرکز آموزشی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی خرم‌آباد در مقاطع کاردانی و کارشناسی دانشجو می‌پذیرد.

جهاد دانشگاهی خرم‌آباد

 

همچنین ببینید :
مانع اصلی تکمیل بیمارستان مهرگان خرم‌آباد برطرف شد