طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، سرپرست دانشکده بهداشت و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی لرستان منصوب شد.

طی حکمی از سوی دکتر محمدرضا نیکبخت رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، دکتر مهناز مردانی به عنوان سرپرست دانشکده بهداشت و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی لرستان منصوب شد.

پیش از این دکتر ایمانی نسب عهده دار این مسوولیت بود.

متن حکم صادره بدین شرح است:

باسمه تعالی

سرکار خانم مهناز مردانی

احتراماً نظر به تعهد و تخصص جنابعالی و به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست دانشکده بهداشت وتغذیه منصوب می شوید. امید است با بهره گیری از تمامی ظرفیت ها، امکانات و همکاری اعضا هیات علمی ،در راه پیشبرد اهداف دانشگاه و ارتقای سطح آموزشی با اولویت گسترش رشته های تحصیلات تکمیلی پژوهشی و فرهنگی اقدام نمایید .توفیق روز افزون شما را از درگاه خداوند منان خواستارم.

دکتر محمدرضا نیکبخت

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان

  • نویسنده : مصطفی باقری