طی حکمی، معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ابوالفضل(ع)  لرستان منصوب شد.

معاون هماهنگ کننده سپاه لرستان منصوب شدبه گزارش پایگاه خبری قلم لر، طی حکمی، سرهنگ مجید سوری به عنوان معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ابوالفضل(ع)  لرستان منصوب شد.

سرهنگ «مجید سوری» ، چهار سال فرماندهی سپاه شهرستان بروجرد و دو سال فرماندهی سپاه شهرستان الیگودرز را در کارنامه خود دارد.

پیش از این سرهنگ محسن رشیدی عهده دار این مسوولیت بود که به عنوان مدیرکل بنیاد حفظ و نشر آثار دفاع مقدس لرستان منصوب شد.

همچنین ببینید :
سرپرست جدید شبکه بهداشت و درمان بروجرد منصوب شد
  • نویسنده : مصطفی باقری