در بخشی از مدارس، به ولی دانش آموز گفته می شود از طریق اینترنت، برای ثبت نام دانش آموز، مرحله پیشا ثبت نام را انجام داده و سپس دوباره براساس مراجعه حضوری، کد رهگیری را به دفتر مدرسه تحویل دهد.

در بخشی از مدارس، به ولی دانش آموز گفته می شود از طریق اینترنت، برای ثبت نام دانش آموز، مرحله پیشا ثبت نام را انجام داده و سپس دوباره براساس مراجعه حضوری، کد رهگیری را به دفتر مدرسه تحویل دهد.

این در حالی است که الان در شرایط شیوع بیماری کرونا هستیم و مراجعات حضوری بایستی حذف شده یا به کمترین حد خود برسند.
بایستی تلاش کرد همه مراحل ثبت نام یک دانش آموز از طریق بارگذاری مدارک به صورت اینترنتی انجام شوند نه اینکه دوباره تعداد زیادی ولی دانش آموز برای ارائه کد رهگیری به مدرسه مراجعه حضوری کنند!
بدیهی است تجمع در محل دفتر مدرسه، می تواند از عوامل شیوع بیماری کرونا هم شود.
همچنین در این ایام شیوع بیماری کرونا، برنامه ریزی برای حضور مدیر، معاونان و کارکنان بخش اداری و مدیریتی مدرسه بایستی به گونه ای باشد که آنها در مدت روزهای هفته، کمترین حضور فیزیکی را در مدرسه داشته باشند یا لااقل شیفت بندی شوند تا خطر شیوع بیماری کرونا در مدارس و در بین کارکنان بخش اداری مدارس، کاهش یابد.
شاید نشود روند ابتلا به کرونا را به صورت مطلق، صفر کرد اما می توان با تدابیر و تغییر سیاستگذاری ها، آنرا کاهش داد.
مهم این است روند ثبت نام دانش آموزان در یک مدرسه، به گونه ای باشد که نیاز نباشد مدام ولی دانش آموز به صورت حضوری به دفتر مدرسه مراجعه کند.

شهرام شرفی