طی احکامی جداگانه از سوی دکتر نیکبخت رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، سرپرست معاونت آموزشی، مشاور رییس دانشگاه در امور درمان، مدیر توسعه و تامین منابع فیزیکی، عمرانی و تجهیزاتی دانشگاه و مدیر امور حقوقی دانشگاه منصوب شدند.

سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی منصوب شد.

طی حکمی از طرف دکتر نیکبخت رییس دانشگاه علوم پزشکی لرستان ، دکتر صدیقه ندری دانشیار دانشگاه علوم پزشکی لرستان به عنوان سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه منصوب شد.
پیش از این دکتر سیاوش بیرانوند این مسئولیت را بر عهده داشته است.

مشاور رییس دانشگاه در امور درمان منصوب شد

طی حکمی از طرف دکتر نیکبخت رییس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، دکتر سیاوش بیرانوند به عنوان مشاور رییس دانشگاه در امور درمان منصوب شد.
پیش از این دکتر بیرانوند به عنوان معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان مشغول به خدمت بوده است.

 

مدیر توسعه و تامین منابع فیزیکی، عمرانی و تجهیزاتی دانشگاه منصوب شد

طی حکمی از طرف دکتر نیکبخت رییس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، مهندس امین مصطفایی به عنوان سرپرست مدیریت توسعه و تامین منابع فیزیکی ، عمرانی و تجهیزاتی دانشگاه علوم پزشکی لرستان منصوب شد.

پیش از این مهندس کمال حاجیان این مسئولیت را بر عهده داشته است.

 

مدیر امور حقوقی دانشگاه منصوب شد

طی حکمی از طرف دکتر نیکبخت رییس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، فیروز فاضلی به عنوان سرپرست مدیریت امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی لرستان منصوب شد.

پیش از این غلامرضا کیانی این مسئولیت را بر عهده داشته است.

همچنین ببینید :
جزئیات فعالیت ادارات لرستان با توجه به شرایط جدید کرونایی
  • منبع خبر : وبدا