تحلیلی بر روزنامه نگاری در لرستان

تحلیلی بر روزنامه نگاری در لرستان

با جان و دل می نویسم که روزنامه نگاری عشق است نه کسب و کار،
نقد و نقادی یکی از مفاهیم مهم برای فراهم کردن بسترهای رشد و تعالی هر فعالیتی است ، یکی از کارکردهای مهم رسانه ها نقد ساختارهای مهم یک جامعه است اصولا روزنامه نگاران با رعایت اصولی: منجمله شناخت ظرفیت ها و قابلیت ها موجب کنترل منتقد و حرکت های انتقادی می شوند نگاه انتقادی در تمام فعالیت های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی ، سیاسی و ورزشی،مستلزم شناخت و آگاهی از توانمندی ها و ناتوانمندی ها است، در نظام های مبتنی بر رای مردم یا مردمسالاری موضوع نقد جایگاه ویژه ای دارد ، در این مقاله سعی شده: نقش و جایگاه رسانه های لرستان در تسریع توسعه یا توسعه نیافتگی استان را بررسی کنیم، در لرستان ضرب المثلی قدیمی داریم که مادامی مردی برای خواستگاری میرفت، جواب دختر دم بخت این بود : لباسم ، نان ام و احترام ام را بدهد روی سرم جا دارد، حوزه ی عملکرد اجرایی مدیران ارشد یک استان مصداق همین ضرب المثل است، آسایش و آرامش و احترام به حقوق شهروندی از ضرورت های توسعه و پیشرفت یک جامعه است و عدم رضایت از شرایط و وضعیت مطلوب در همه ی حوزه ها به ویژه فرهنگی و اقتصادی ،باعث بدبختی یک جامعه است، مدیران توانمند ،قابل و زحمت کش روی سر ما جا دارند اساسا ما لرستانی ها به مهمانوازی معروف هستیم و از آنطرف هم به سلحشوری،اما مفهوم نقش و جایگاه انتقاد در روزنامه نگاری بمعنای کمک به تسریع امور و توانمندسازی است، هرکجا نگاه مخرب تخریب بمیدان بیاد از هر دو طرف بام خواهیم افتاد،
اینجاست که باید بررسی شود چرا در عصر جدید باوجود شفافیت و روشنگری و دسترسی به اطلاعات عملکردی و پاسخگویی مسئولان و دستگاه ها و سازمان ها نسبت به مسائل جامعه و کاستی های موجود اما توسعه و پیشرفت و فقر در لرستان به نسبت کشور در پایین جدول قرار دارد چرا سهم استان لرستان باوجود استعدادها و پتانسیل های بالقوه از دهک های بالای جامعه کم و دهک های پایین جامعه، الله برکاته،

تا مادامی بی تفاوتی ، تناقض گویی سیاست زدگی و نگاه های امنیتی از لرستان دور نشود آمارهای دقیق یا به عبارتی تکثر در منابع آمار و اطلاعات غلط در حوزه های گوناگون ، سدتوسعه لرستان خواهد بود،روزنامه نگاری کسب و کار نیست بلکه یک ضرورت اجتماعی است فردی که احساس #مسئولیت اجتماعی نداشته باشد نمی تواند یک روزنامه نگار باشد، روزنامه نگاری و فعالان آن نقش بسیار مهمی در توسعه و سلامت ساختار یک جامعه ایفا می کنند. به تحلیل اینجانب مشکل اساسی حوزه ی رسانه ای استان بالخص مطبوعات: 《روزنامه نگاری تحقیقی است》 ، روزنامه نگاری تحقیقاتی مستلزم سعی ، تلاش ،پشتکار ،جسارت، آگاهی و هوش زیاد است، روزنامه نگاران تحقیقاتی در دفاع از مظلومان و برای محافظت از محرومان و محرومیت های جامعه، مستدل و مستند به افشای مافیای اقتصادی و ناتوانی مدیران منفعل اقدام می کنند، لرستان استان اول محرومیت است نقش روزنامه نگاران تحقیقی، نظارت و تحقیق در این زمینه و انتشار دلایل محرومیت ها است،در این سبک از روزنامه نگاری یا حتی گزارشگر تحقیقی که در زمان سیل بدفعات مسائل و مشکلات پسا سیل لرستان را نشان دادیم به دنبال ماهیت و واقعیت خدمات پسا سیل و وضعیت سیل زده گان در لرستان بودیم ،به جرات میتوان گفت پسا سیل لرستان یکی از مثمر ثمرترین عملکرد رسانه ای تحقیقاتی لرستان می باشد که باعث شد کمک های مردم ایران و چه بسا جهان به لرستان سرازیر شود.لذا نیاز مبرم امروز لرستان رویکرد روزنامه نگاری تحقیقی است، تفکری که از جزئی نگری به کلی نگری باید تغییر کند مثلا چرا بالای نود درصد تسهیلات اشتغالزایی در لرستان معطوف به دامپروری است ولی در استان های مجاور صنایع تکمیلی و تبدیلی فعال شدند، یک روزنامه نگار تحقیقی با سعی و پشتکار و عشق می تواند به دلایل اقتصاد تک محصولی لرستان برسد،می تواند به دلایل شکست طرح اشتغالزایی در لرستان برسد می تواند با تحقیق و پژوهش به رتبه ی کارآفرینی در لرستان دسترسی پیدا کند ، روزنامه نگاری تحقیقی جایی برای تخریب و باج خواهی نیست بلکه مسئولیت اجتماعی است که منجر به مراقبت و محافظت از بی صدایان جامعه می شود. پایان

مهدی میرزاوند

کانال گفتمان توسعه استان، مطالبه گر توسعه استان لرستان

  • نویسنده : مهدی میرزاوند